Personal

- en förskola som vill ännu mer

Personal

Galatia Bolonassos Årebrand

Logoped och förskolechef

Marina Eliasson

Bildterapeut och dramapedagog

Olof Lundell

Barnskötare

Jessica Nilsson Lundberg

Barnskötare

Sara Berggren

Förskollärare

Daniel Jonsson

Förskollärare

Kontakt

Förskolan Pratbubblan

Tel: 072-516 05 38

Copyright @ All Rights Reserved