Pratbubblan Umeå
Förskolan Pratbubblan
Utegården
Glädje
Lek
Lärande
Skapande
Trygghet

Verksamheten


Pratbubblan ligger på stadsdelen Umedalen, mitt i skulpturparken och med närhet till skogspartier, pulkabacke och bibliotek. För en närmare vägbeskrivning och karta, gå in under fliken ”Kontakt - Karta”.


Pratbubblan startade sin verksamhet år 2011 och är en fristående förskola. Förskolan använder sig av den kommunala kön för barnplaceringar, se mer information under fliken ”Länkar”.


På förskolan Pratbubblan bedriver vi verksamhet för barn 1-5 år, på två avdelningar. Vi har åldersnära grupper med en avdelning (Bubblorna) för de yngre barnen och en avdelning (Babblarna) för de äldre barnen. Ett centralt mål är att förskolan ska ha en ”vikänsla” och ett gott samarbete mellan avdelningarna. Därför har hela förskolan regelbundet gemensamma aktiviteter, flexibla gruppindelningar och pedagogerna jobbar, enligt ett schema, olika dagar på de olika avdelningarna.


Pratbubblan erbjuder en verksamhet med hög personaltäthet. Vi anser att det leder till goda möjligheter till vuxenstöd när varje barn behöver det. Hos oss ska barnen få möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar och förmågor och känna sig trygga. Pratbubblans pedagogiska inriktning är språk och kommunikation.


Vi använder oss av Unikum för att dokumentera det vi gör på förskolan. Vårdnadshavare installerar appen och får aviseringar när vi lägger ut information.

Förskolan

 - en förskola som vill ännu mer

EN FÖRSKOLA MED HÖG PERSONALTÄTHET

OCH

SMÅ BARNGRUPPER