Länkar

Länkar

Viktiga dokument

Kvalitétsredovisning

Klagomålshantering

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Verktyg/appar


Tempus - schemaläggningsverktyg


Unikum - dokumentation och information från förskolan

Här kan du läsa

läroplanen:


Skolverket