Länkar

 - en förskola som vill ännu mer

Förskolan

Länkar

Viktiga dokument

Kvalitétsredovisning

Klagomålshantering

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Här kan du läsa

läroplanen:


Skolverket

Kontakt

Förskolan Pratbubblan

Tel: 070-380 16 10

Copyright @ All Rights Reserved