Pratbubblan Vindeln
Blå huset
Blå huset
Lärande
Lärande
Framsida
Framsida
Skapande
Skapande
Bron
Bron
Skogsdunge
Skogsdunge
Fasadsida
Fasadsida
Baksida
Baksida

Verksamheten


Pratbubblan ligger centralt i Vindeln och med en egen liten skog på gården samt närhet till mer skogspartier, en större lekpark och pulkabacke mm. För en närmare vägbeskrivning och karta, gå in under fliken ”Kontakt - Karta”.


Pratbubblan är en alldeles nystartad fristående förskola. Förskolan har en egen kö för barnplaceringar, se mer information under fliken ”Länkar”, och för att ställa ditt barn i kön kan du mejla: galatia.arebrand@forskolan-pratbubblan.se.


På förskolan Pratbubblan bedriver vi verksamhet för barn 1-5 år, på två avdelningar. Vi har åldersnära grupper med en avdelning (Bubblorna) för de yngre barnen och en avdelning (Babblarna) för de äldre barnen. Ett centralt mål är att förskolan ska ha en ”vikänsla” och ett gott samarbete mellan avdelningarna. Därför har hela förskolan regelbundet gemensamma aktiviteter, flexibla gruppindelningar och pedagogerna jobbar, enligt ett schema, olika dagar på de olika avdelningarna.


Pratbubblan erbjuder en verksamhet med hög personaltäthet. Vi anser att det leder till goda möjligheter till vuxenstöd när varje barn behöver det. Hos oss ska barnen få möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar och förmågor och känna sig trygga. Pratbubblans pedagogiska inriktning är språk och kommunikation.

.

Förskolan

 - en förskola som vill ännu mer

EN FÖRSKOLA MED HÖG PERSONALTÄTHET

OCH

SMÅ BARNGRUPPER