Ansök till oss

Så här ansöker ni till Pratbubblan

Ansökan

Ansökan görs via kommunens hemsida.


För att ställa er i kö till vår förskola gå in här


Där loggar man in med bank-id och väljer vilken förskola man vill ställa sitt barn i kö till. Det går att välja upp till 5 förskolor att ställa sig i kö till.


Kontakt på kommunen

Placeringsassistent Maria Forsberg

Tel: 090-161787


Samma kostnad som för kommunala förskolor

Kostnaden för förskoleplats hos oss är densamma som för kommunala förskolor. Det är kommunen som sköter köerna, placeringarna och debiteringen.


Förtur

Vi beviljar syskonförtur om man har syskon på Fjärilen.


Vi kan bevilja förtur för barn i behov av särskilt stöd i form av förskola som behöver plats mer akut.


Vi kan också bevilja förtur för familjer som av synnerliga skäl behöver plats akut.

Kreativt samarbete
Barn balanserar och övar grovmotorik
Barngympa med balansträning
Klätterställning och utemiljö

Glädje, trygghet och lärande

Copyright © Alla rättigheter förbehållna